tisdag, januari 31, 2012

Strindbergsutmaningen: Giftas I-II

Den självbiografiska novellsamlingen om äktenskapet blev min första etapp i utmaningen August Strindberg 2012. 1884 kom den första delen och redan i förordet förvånar författaren mig genom att förespråka gemensamma skolor för flickor och pojkar, kvinnans rösträtt och "fullständigt likställighet" mellan könen. Var det inte kvinnohatare karln var? Lugn, det kommer ... Jag tycker om flera av novellerna, som Kärlek och spannmål och Måste. Novellen Dygdens lön är också intressant, den ledde till Giftasprocessen: Strindberg åtalades för hädelse, men blev frikänd.

I förordet till Giftas II (1886) övergår den tidigare kritiken mot familjen som institution i kvinnoförakt; kvinnor är lata och falska, män är självuppoffrande helgon. Novellerna, eller texterna, i Giftas II är också annorlunda, ibland bara en sida eller två. Det är ganska tröttsamt att läsa, men det finns guldkorn, som Höst och den avslutande Familjeförsörjaren, som osar av sårad självkänsla eller om det nu är paranoid psykos ...

Det känns omöjligt att läsa Strindberg utan att ha hans privatliv i bakhuvudet, eftersom han är så öppet personlig och verkar utgå från sig själv. Giftas I-II skrev han under sitt äktenskap med Siri von Essen och det var visst ganska turbulent. Men: "Hade mitt liv förflutit lugnt och stilla hade jag inte haft något att skildra", som han själv har sagt. Och jag har inte blivit avskräckt, snart ska jag ge mig på En dåres försvarstal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


Tack för din kommentar, välkommen tillbaka för ditt svar :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...